Hamd nedir?

Hamd kelime anlamı olarak "övmek,methetmek,yüceltmek, ululamak" anlamlarına gelmektedirhamd

Hamd; Kainattaki yaratılmış olan,yaratılmakta olan,tüm varlıkların niteliklerinin Allahın tecellisi olduğu hakikatını anlatan bir kelime.

Hamd yanlızca Allah'a mahsustur.

“Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir.” (Fatiha Suresi,1/1)

Hamd ile şükür arasındaki fark nedir?

Hamd ile şükür arasında fark vardır. Hamd, sadece Allahu Teala’ya mahsus olan bir fiildir.

Hamd, nimetin Allahu Teala’dan geldiğini itiraf etmek, onunla Allah rızası için güzel amellerde bulunmak ve o nimete Allah’tan başkasını ortak koşmamaktır.

Şükür, nimetin sahibine açıkça övgüde bulunmak; bu nimetin bize ulaşmasına vesile olanlara ise gizlice dua etmektir. Şükür, hem Allah’a hem de kullara karşı yapılan müşterek bir ameldir. Şükre anne baba da dahildir. Şükür yani teşekkür, insanlardan onu hak edenlere de yapılır.

--Reklam--